Nabízet kurzy a akce jen pro:

Místa

Kategorie

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Věkové skupiny 
 
PřihlásitNový účet
Menu 
PřihlásitNový účet
 

Všeobecné podmínky pro účastníky kurzů a akcí

 1. Do kurzů/akcí se přihlašuje elektronickou přihláškou prostřednictvím webu. Přihláška je závazná.
 2. V případě odhlášení před zahájením kurzu/akce činí stornovací poplatek 50 % z ceny kurzu/akce, není-li v popisu kurzu/akce uvedeno jinak. Při pozdějším odhlášení činí stornovací poplatek 100 % ceny kurzu/akce.
 3. Odesláním přihlášky udělujete Dance Studiu Starlight, z.s. podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) výslovný souhlas s interním zpracováním a archivací svých osobních údajů. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete jej kdykoli písemně (poštou, nebo emailem na info@starlight.dance) odvolat. Dance Studio Starlight osobní údaje neposkytuje třetím osobám.
 4. Nenavštívené hodiny se z ceny kurzu/akce neodečítají. Po dohodě s vyučujícím je možné nenavštívené hodiny nahradit v jiném obdobném kurzu, pokud je to kapacitně možné.
 5. Nutné změny v rozvrhu se ohlásí předem na emailovou adresu účastníka. V případě odpadnutí hodiny bude náhradní termín odsouhlasen podle možností účastníků a vyučujících.
 6. V kurzech pro děti a mládež je účast povinná, rovněž není možné odcházet v průběhu výuky. Účastník bude uvolněn, přinese-li před hodinou omluvenku s kontaktem (telefonem) a podpisem rodiče. Omluvenky za neúčast je vhodné posílat dopředu emailem na adresu vyučujícího kurzu.
 7. Taneční parket vyžaduje obuv s nebarvící podrážkou, bez ostrých hran a hrotů. Pro dámské boty je nutný chránič podpatků, chrániče lze koupit před hodinou u vyučujícího kurzu. Vhodné obutí a oděv je uveden v popisu kurzu/akce.
 8. Součástí sálů je šatna, kde je možné se převléci a oděv i obutí uschovat. Kabáty, bundy ani zavazadla, vyjma kabelek, není vhodné donášet do sálu. Za cennosti uložené v šatně Dance Studio Starlight neručí, cennosti lze před hodinou uschovat u vyučujícího.
 9. V kurzech/akcích platí obecná společenská pravidla a pokyny vyučujících. V případě hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka z kurzu bez náhrady vyloučit.
 10. Fotografování a pořizování audio a videozáznamů během výuky není možné bez souhlasu vyučujícího.
 11. V průběhu výuky není vhodné používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte, aby ostatní nemohli být rušeni vyzváněním či jinými zvyky Vašeho přístroje. V kurzech pro děti a mládež je nošení mobilních telefonů do výuky zakázáno.
 12. V sálech a prostorách Dance Studia Starlight se nekouří.
 13. V kurzech pro děti a mládež je zakázána konzumace alkoholu, bez ohledu na věk.
 14. Odesláním přihlášky účastník stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že se jimi bude řídit.

Platí od: 1.1.2018