Letní kurzy pro děti i dospělé probíhají v červenci a srpnu (dohromady 8 lekcí). Do každého kurzu lze přijít na jednovstup.